WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. MARYMONCKA 34
KRS: 0000024197 , NIP: 5213056323 , REGON: 016188280
star star star

Cele statutowe

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. Wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie drużyn Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Udział w zabezpieczeniach ratowniczych na wodach otwartych i pływalniach. Dokonywanie przeglą...Rozwiń
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. Wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie drużyn Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Udział w zabezpieczeniach ratowniczych na wodach otwartych i pływalniach. Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz wystawianie do organów administracji i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń. Rozpowszechnianie i nauczanie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzenie prelekcji na temat bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach i udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym dla dzieci i młodzieży – szkolenie z udziałem manekinów do nauki reanimacji. Krzewienie etyki zawodowej wśród ratowników i umocnienie więzi organizacyjnej członków stowarzyszenia. Popularyzowanie celów statutowych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Wymiana doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 45.586,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 258.558,90 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 12.543,07 zł
Pozostałe 115.775,00 zł
Razem 432.463,67 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku