STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - "NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W SOŚNICOWICACH

Sośnicowice, Śląskie, Kozielska 1
KRS: 0000023551 , NIP: 9691212808 , REGON: 276642167
star star star

Cele statutowe

1. Opieka i wspieranie ludzi z upośledzeniem umysłowym. 2. Ochrona praw i wolności ludzi z upośledzeniem umysłowym. 3. Upowszechnianie wiedzy o ludziach upośledzonych umysłowo. 4. Wspieranie i dofinansowanie domu pomocy społecznej w sośnicowicach. 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób pracujących z ludźmi upośledzonymi umysłowo. 6. Wspieranie innych domów pomocy społecznej dla ludzi z upośledzeniem umysłowym. 7. Prowadzenie domów opieki społecznej. Współdziałanie w prowadzeniu domów...Rozwiń
1. Opieka i wspieranie ludzi z upośledzeniem umysłowym. 2. Ochrona praw i wolności ludzi z upośledzeniem umysłowym. 3. Upowszechnianie wiedzy o ludziach upośledzonych umysłowo. 4. Wspieranie i dofinansowanie domu pomocy społecznej w sośnicowicach. 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób pracujących z ludźmi upośledzonymi umysłowo. 6. Wspieranie innych domów pomocy społecznej dla ludzi z upośledzeniem umysłowym. 7. Prowadzenie domów opieki społecznej. Współdziałanie w prowadzeniu domów opieki społecznej. 8. Opieka i wspieranie osób ubogich, chorych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 59.521,69 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 59.521,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego