STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA "PRO FEMINA"

Wałbrzych, Dolnośląskie, Sokołowskiego 4/32
KRS: 0000023386 , NIP: 8862461909 , REGON: 891032760
star

Cele statutowe

1. 1. Prowadzenie działalności charytatywnej i edukacyjnej w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi u kobiet. 1. 2. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w społeczności lokalnej. 1. 3. Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno- terapeutycznego schorzeń sutka. 1. 4. Działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia oraz pomoc społeczna.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.623,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.692,10 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 495,86 zł
Razem 27.811,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego