TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ W BRZOSTKU

Brzostek, Podkarpackie, 20-Go Czerwca 4
KRS: 0000023004 , NIP: 8722102760 , REGON: 691554826
star

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest szerzenie wiadomości o przeszłości i dniu dzisiejszym brzostku i gminy,ochrona zabytków,troska o estetyczny wygląd miejscowości,o ich wszechstronny rozwój pod każdym względem.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.322,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.322,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego