KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW

Kraków, Małopolskie, Pędzichów 11/10 A
KRS: 0000022732 , NIP: 6761007059 , REGON: 001263724
star star star

Cele statutowe

Klub Wysokogórski Kraków jest samodzielną organizacją zrzeszoną w Polskim Związku Alpinizmu. Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (wspinaczkowej, taternictwa jaskiniowego i narciarstwa wysokogórskiego) dla swoich członków, ale także promowanie bezpiecznej aktywności górskiej wśród osób aktywnie działających w górach oraz zamierzających rozpocząć tę działalność. Istnieje pod tą nazwą od 1975 roku, ale jest spadkobiercą i kontynuatorem organizacji takich jak STTT (...Rozwiń
Klub Wysokogórski Kraków jest samodzielną organizacją zrzeszoną w Polskim Związku Alpinizmu. Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (wspinaczkowej, taternictwa jaskiniowego i narciarstwa wysokogórskiego) dla swoich członków, ale także promowanie bezpiecznej aktywności górskiej wśród osób aktywnie działających w górach oraz zamierzających rozpocząć tę działalność. Istnieje pod tą nazwą od 1975 roku, ale jest spadkobiercą i kontynuatorem organizacji takich jak STTT (Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego 1903-1936), Koło Krakowskie Klubu Wysokogórskiego PTT (1936-1952), Sekcja Alpinistyczna PTTK (1952-1956), tym samym celem klubu jest ochrona i propagowanie historii polskiego taternictwa i alpinizmu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 175.797,98 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 186.827,61 zł
Działalność Gospodarcza 5.947,16 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2,88 zł
Razem 368.575,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku