SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY - POMNIKA JANA PAWŁA II

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Nowodworska 17
KRS: 0000021673 , NIP: 9532329113 , REGON: 092454028

Cele statutowe

1. Wspieranie i stwarzanie odpowiednich warunków dla funkcjonowania i rozwoju collegium catholicum bydgostiense (zespołu szkół katolickich działających w obiektach szkolnych przy ul. Nowodworskiej w bydgoszczy wzniesionych jako pomnik jana pawła ii); 2. Podejmowanie, rozwijanie, wspieranie i propagowanie inicjatyw i działań z zakresu nauki, oświaty, edukacji i wychowania.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.286,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 51.495,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.000,00 zł
Razem 87.781,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego