STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "MAGNUM BONUM"

Krasnystaw, Lubelskie, Kwiatowa 2
KRS: 0000021608 , NIP: 5641628433 , REGON: 110607062
star star

Cele statutowe

- niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do ich aktywności zawodowej i społecznej, - udzielanie wsparcia również dzieciom i młodzieży uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, - udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionych opieki rodziców, - realizacja zadań związanych z kształceniem, rozwojem zainteresowań,...Rozwiń
- niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do ich aktywności zawodowej i społecznej, - udzielanie wsparcia również dzieciom i młodzieży uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, - udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionych opieki rodziców, - realizacja zadań związanych z kształceniem, rozwojem zainteresowań, organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży sprawnych intelektualnie i ruchowo, - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - prowadzenie działalności charytatywnej, realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.795.214,38 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 2.136.682,22 zł
Przychody Finansowe 9,80 zł
Pozostałe 476.831,33 zł
Razem 10.408.737,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona