STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GOŚCIERADOWA

Gościeradów, Lubelskie, Gościeradów 63
KRS: 0000021556 , REGON: 431824470

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społecznościw zakresie: a) szerzenie w społeczeństwie zamiłowania do ziemi rodzinnej, b) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości gminy i okolic, c) popularyzowanie historii i osiągnięć gościeradowa, d) organizowanie życia towarzyskiego członków stowarzyszenia i ich rodzin, e) dbałość o estetykę gościeradowa i okolic, ochronę przyrody i środowiska człowiekaRozwiń
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społecznościw zakresie: a) szerzenie w społeczeństwie zamiłowania do ziemi rodzinnej, b) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości gminy i okolic, c) popularyzowanie historii i osiągnięć gościeradowa, d) organizowanie życia towarzyskiego członków stowarzyszenia i ich rodzin, e) dbałość o estetykę gościeradowa i okolic, ochronę przyrody i środowiska człowieka Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.889,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 25.889,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego