STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET LUDOWY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

Wola Sękowa, Podkarpackie, Wola Sękowa 37
KRS: 0000021264 , REGON: 370273636

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest: 1. Szerzenie idei Uniwersytetów Ludowych przy zastosowaniu nowoczesnych form i metod kształcenia oraz wychowania, 2. Ochrona ginących rzemiosł i tradycji rękodzielniczych 3. Edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie rękodzieła artystycznego oraz w innych dziedzinach w systemie szkolnym i pozaszkolnym, 4. Promowanie kultury ludowej, 5. Animowanie, promowanie i wspieranie działań o charakterze artystycznym i rękodzielniczym...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest: 1. Szerzenie idei Uniwersytetów Ludowych przy zastosowaniu nowoczesnych form i metod kształcenia oraz wychowania, 2. Ochrona ginących rzemiosł i tradycji rękodzielniczych 3. Edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie rękodzieła artystycznego oraz w innych dziedzinach w systemie szkolnym i pozaszkolnym, 4. Promowanie kultury ludowej, 5. Animowanie, promowanie i wspieranie działań o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. 6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. 7. Podejmowanie działań na rzecz informacji , promocji, monitorowania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej 8. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. 9. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich 10. Współpraca z administracja publiczną 11. Działania na rzecz wzmocnienia potencjału instytucji rynku pracy 12. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 13. Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie 14. Działania na rzecz upowszechniania kształcenia ustawicznego 15. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 16. Podejmowanie działań na rzecz dopasowania zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.418,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 746.520,22 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 753.938,62 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona