POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

Warszawa, Mazowieckie, Św. Bonifacego 10
KRS: 0000021207 , NIP: 5261672646 , REGON: 010697074

Cele statutowe

Otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem. Towarzystwo w zakresie jakim nie koliduje to z celami wskazanymi powyżej może wspierać również osoby dotknięte innymi chorobami, osoby niepełnosprawne, starsze lub niedołężne.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.775,99 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 2.913,90 zł
Razem 34.689,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego