STOWARZYSZENIE "GRUPA PEDAGOGIKI I ANIMACJI SPOŁECZNEJ - PRAGA PÓŁNOC"

Warszawa, Mazowieckie, Karola Szymanowskiego 6/61
KRS: 0000021174 , NIP: 1132197170 , REGON: 014914278
star star star

Cele statutowe

Celem GPAS Praga-Północ jest prowadzenie działań z zakresu streetworkingu, m.in.: pedagogiki ulicy, pedagogiki podwórkowej, animacji społecznej z korzyścią dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie poprzez organizowanie im czasu wolnego w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie może prowadzić również działania w zakresie reintegracji społecznej na rzecz młodz...Rozwiń
Celem GPAS Praga-Północ jest prowadzenie działań z zakresu streetworkingu, m.in.: pedagogiki ulicy, pedagogiki podwórkowej, animacji społecznej z korzyścią dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie poprzez organizowanie im czasu wolnego w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie może prowadzić również działania w zakresie reintegracji społecznej na rzecz młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej” oraz pedagogiki środowiskowej w Polsce i na świecie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.683.248,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.683.248,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona