STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM GMINY CHMIELNIK

Chmielnik, Podkarpackie, Chmielnik 169 A
KRS: 0000020595 , NIP: 8133205544 , REGON: 691111655
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom z terenu gminy chmielnik, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.746,63 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 21.746,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego