BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bytom, Śląskie, Tetmajera 2
KRS: 0000019510 , NIP: 6262440594 , REGON: 273928383
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadania publiczne realizowane są w zakresie : a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, c) działalności charytatywnej, d) ochrony i promocji zdrowia, e) promocji zatrudnienia i aktywizacj...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadania publiczne realizowane są w zakresie : a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, c) działalności charytatywnej, d) ochrony i promocji zdrowia, e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, h) turystyki i krajoznawstwa, i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.387.077,78 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.559.347,60 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 39,98 zł
Pozostałe 1.076.748,77 zł
Razem 7.023.214,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona