STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI HANDZLÓWKA

Handzlówka, Podkarpackie, Handzlówka 264
KRS: 0000019336 , NIP: 8151499094 , REGON: 690534081
star

Cele statutowe

A) ochrona i promocja zdrowia; W szczególności działanie na rzecz chorych i potrzebujących, niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, odwiedzanie osób starych, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych b) nauka, edukacja i wychowanie. Prowadzenie niepublicznego gimnazjum oraz zajęć pozalekcyjnych wspierających powyższe nauczanie c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność muzeów, ochrona zabytków
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.129,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 2.718,43 zł
Razem 8.847,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego