STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CAN

Dębica, Podkarpackie, Świętosława 40
KRS: 0000019024 , NIP: 8721552521 , REGON: 850319634

Cele statutowe

1. Niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniem społecznym, 2. Niesienie wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym osobom niepełnosprawnym w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, obciążonych wszelkimi chorobami genetycznymi w szczególności zespołem zaburzenia downa, zespołem turnera, choroba huntingtona, osobom chorym psychicznie, jak również posiadającym wszelkiego typu zaburzenia w tym rozwojowe takie ja autyzm, zespół aspergera, cz...Rozwiń
1. Niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniem społecznym, 2. Niesienie wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym osobom niepełnosprawnym w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, obciążonych wszelkimi chorobami genetycznymi w szczególności zespołem zaburzenia downa, zespołem turnera, choroba huntingtona, osobom chorym psychicznie, jak również posiadającym wszelkiego typu zaburzenia w tym rozwojowe takie ja autyzm, zespół aspergera, czy zaburzenia nabyte takie jak afazja oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin, 3. Kreowanie twórczych postaw wobec życia, 4. Kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych, 5. Podniesienie świadomości i kultury ekologicznej, 6. Ochrona i promocja zdrowia. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.332,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 260,53 zł
Razem 34.593,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego