NOWOSĄDECKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK IM. HELENY WŁODARCZYK

Nowy Sącz, Małopolskie, Aleje Wolności 49
KRS: 0000017921 , NIP: 7341923264 , REGON: 490694767

Cele statutowe

1. Niesienie pomocy kobietom przed i po zabiegu mastektomii (odjęciu piersi). 2. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi. 3. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii. 4. Organizowanie samopomocy w formie akcji "ochotniczki". 5. Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i za granicą. 6. Organizowanie prelekcji, wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych. Pomimo pandemi...Rozwiń
1. Niesienie pomocy kobietom przed i po zabiegu mastektomii (odjęciu piersi). 2. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi. 3. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii. 4. Organizowanie samopomocy w formie akcji "ochotniczki". 5. Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i za granicą. 6. Organizowanie prelekcji, wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych. Pomimo pandemii zadania statutowe były realizowane. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 261.131,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 261.131,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona