FUNDACJA ŚW.FRANCISZKA"POMÓŻ ZWIERZĘTOM-NASZYM MAŁYM BRACIOM"

Konstancin-Jeziorna, Mazowieckie, Podgórska 2
KRS: 0000017257 , NIP: 1230921856 , REGON: 016814807

Cele statutowe

Głównym celem statutowym Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego przez humanitarne ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych na terenie działalności Fundacji drogą sterylizacji i kastracji, pomoc dla zwierząt bezdomnych przez dokarmianie, zapewnienie opieki weterynaryjnej, tworzenie i prowadzenie przytulisk dla zwierząt, organizację adopcji, podejmowanie akcji interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z ochron...Rozwiń
Głównym celem statutowym Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego przez humanitarne ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych na terenie działalności Fundacji drogą sterylizacji i kastracji, pomoc dla zwierząt bezdomnych przez dokarmianie, zapewnienie opieki weterynaryjnej, tworzenie i prowadzenie przytulisk dla zwierząt, organizację adopcji, podejmowanie akcji interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z ochroną zwierząt. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 608.805,97 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 13.084,31 zł
Razem 621.890,28 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego