FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Jęczmienna 10
KRS: 0000017256 , NIP: 8790012650 , REGON: 870222280
star star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym między innymi: a) otaczanie opieką kobiet ciężarnych, będących w trudnej sytuacji życiowej, b) pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci, c) podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych, d) prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne i będące w trudnej sytuacji materialnej, e) propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz postaw prorodzinnych....Rozwiń
Celem Fundacji jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym między innymi: a) otaczanie opieką kobiet ciężarnych, będących w trudnej sytuacji życiowej, b) pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci, c) podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych, d) prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne i będące w trudnej sytuacji materialnej, e) propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz postaw prorodzinnych. Celem Fundacji jest przede wszystkim pomoc rodzinom znajdującym się na marginesie życia społecznego, wyjście z sytuacji kryzysowej i pomoc w opiece nad dziećmi z trudnych i zaniedbanych rodzin. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 531.255,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 531.255,52 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona