FUNDACJA VOX-ARTIS PROMOCJA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I DESIGNU

Poznań, Wielkopolskie, Generała Tadeusza Kutrzeby 10
KRS: 0000017105 , NIP: 7772380087 , REGON: 639610985
star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest wspieranie działań twórców kultury, sztuki i designu : - pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców i projektantów, - promocję dzieł sztuki , kultury designu rozumianego jako proces projektowy, w efekcie którego powstać mają produkty i/lub usługi, - pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki oraz projektantów. Misją Fundacji Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu jest propagowanie kultury i sztuki, szeroko pojęta edukacja społeczna poprzez sztu...Rozwiń
Celem Fundacji jest wspieranie działań twórców kultury, sztuki i designu : - pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców i projektantów, - promocję dzieł sztuki , kultury designu rozumianego jako proces projektowy, w efekcie którego powstać mają produkty i/lub usługi, - pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki oraz projektantów. Misją Fundacji Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu jest propagowanie kultury i sztuki, szeroko pojęta edukacja społeczna poprzez sztukę. W tym celu Fundacja realizuje działania, które zmierzają do popularyzacji i lepszego zrozumienia designu oraz sztuki współczesnej zwłaszcza w zakresie malarstwa, rzeźby, fotografii, teatru, muzyki i filmu Intencją Fundacji jest również to, aby prace z kolekcji były oglądane codziennie, oddziaływały, uczył, prowokowały pytania. Tak narodziła się idea wypożyczania dzieł sztuki z kolekcji Fundacji dużym firmom i instytucjom, gdzie codziennie ogląda je wiele osób, gdzie każdego dnia pojawiają się nowi widzowie. Kilka prac z kolekcji Fundacji znajduje się w stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Są to między innymi obrazy Mojżesza Kislinga, Henryka Haydena itd. W ramach wieloletniej współpracy Fundacji Vox-Artis i Collegium Da Vinci (dawnej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) w budynkach Uczelni znajduje się ponad 70 dzieł sztuki będących depozytem Fundacji. W ten sposób realizowane są cele edukacyjne obu instytucji – popularyzacji sztuki współczesnej. W holach, korytarzach, galeriach, salach wykładowych, aulach można oglądać dzieła wybitnych artystów m.in.: dzieła Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, Alfreda Lenicy, Wacława Taranczewskiego, Leona Tarasewicza, Mariusza Kruka, Edwarda Łazikowskiego, Wojciecha Łazarczyka, Andrzeja Banachowicza, Jana Tarasina, Grzegorza Przyborka. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 228.277,53 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 205.259,26 zł
Przychody Finansowe 5,05 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 433.541,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona