TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA"

Kazimierz Dolny, Lubelskie, Zamkowa 6
KRS: 0000016132 , NIP: 7162491368 , REGON: 432253353

Cele statutowe

Towarzystwo jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem mającym na celu wyłącznie dobro społeczne realizowane poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności mającym na celu ochronę i odnowę zabytkowego zespołu kościoła parafialnego stanowiącego istotny element dziedzitwa kulturowego kazimierza dolnego oraz wspieranie podobnych inicjatyw dotyczących obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowym na terenie kazimierza dolnego oraz regionu lubelskiego.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.421,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.421,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego