STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHIRURGICZNIE CHORYM

Gdańsk, Pomorskie, Księdza Robaka 63
KRS: 0000016083 , NIP: 5832164281 , REGON: 190303760

Cele statutowe

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000016083 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy w siedzibie przy ulicy Ks.Robaka 63 w Gdańsku . Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom chirurgicznie chorym, ofiarom przestępstw, w tym również pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jak również działalność na rzecz poprawy standardów i warunków leczenia dzieci z chorobami chirurgicznymi, znajdującymi się pod opieką Kliniki Chirurgii Dz...Rozwiń
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000016083 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy w siedzibie przy ulicy Ks.Robaka 63 w Gdańsku . Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom chirurgicznie chorym, ofiarom przestępstw, w tym również pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jak również działalność na rzecz poprawy standardów i warunków leczenia dzieci z chorobami chirurgicznymi, znajdującymi się pod opieką Kliniki Chirurgii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również działalność na rzecz poprawy standardów i warunków leczenia dzieci z chorobami chirurgicznymi. Zadania swe Stowarzyszenie realizuje poprzez: - współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia, - zakupy aparatury medycznej i dydaktycznej oraz innego wyposażenia dla Kliniki, - wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki, w tym także poprzez współorganizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych, - udział w rozbudowie i modernizacji Kliniki Chirurgii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, - polepszanie warunków bytowych pacjentów - uczestnictwo w realizacji programów kliniczno – naukowych zgodnych z celami Stowarzyszenia Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 99.283,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 275.112,63 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 380,47 zł
Razem 374.776,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku