FUNDACJA "POKOLENIA-POKOLENIOM"

Pruszków, Mazowieckie, Marii Dąbrowskiej 4
KRS: 0000015776 , NIP: 5342264880 , REGON: 017382379

Cele statutowe

Prowdzenie działalności charytatywnej m. In. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integrację europejską poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, upamiętnianie, propagowanie, realizowanie i...Rozwiń
Prowdzenie działalności charytatywnej m. In. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integrację europejską poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, upamiętnianie, propagowanie, realizowanie i wcielanie w życie idei i poglądów dokotora tytusa chałubińskiego, w szczególności działania zmierzające do zachowania pamiątek po nim, zachowania i pielęgnowania śladów jego działalności, współpraca z placówkami nazwanymi imieniem doktora chałubińskiego, wspieranie lub tworzenie izb pamięci, gotowość wsparcia organizacyjnego i finansowego oraz dyspozycyjność wobec instytucji, prowadzących podobne działania /np. Wobec instytucji i organów, sprawujących opiekę nad grobem doktora chałubińskiego w zakopanem, czy nad pomnikami doktora, organizujących rocznicę jego urodzin/. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w celu kontynuowania misji doktora chałubińskiego poprzez realizowanie działań związanych z profilaktyką zdrowotną, ochroną zdrowia, higieną życia, rozwojem oświaty, wychowania, opieki i pomocy społecznej, szeroko pojętej troską o człowieka i jego otoczenie. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 37.443,96 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 37.443,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego