STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY GORZYCZANKA

Gorzyce Wielkie, Wielkopolskie, Spacerowa 1
KRS: 0000015345 , NIP: 6222421053 , REGON: 250685056
star star star star star

Cele statutowe

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 2. Współudział w wychowaniu swych członków i mieszkańców środowiska. 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 68.230,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 68.230,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona