ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Wodna 1A
KRS: 0000015075 , NIP: 5781074408 , REGON: 000811425

Cele statutowe

Działalność kulturalna,edukacyjna i rekreacyjno-rozrywkowa na rzecz mieszkańców elbląga i regionu, - podejmowanie inicjatyw twórczych i wydawniczych, - wspieranie i promowanie lokalnych twórców, działaczy kultury, środowisk kulturotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw i talentów młodzieżowych, - przybliżanie i promowanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem państw członków unii europejskiej, - prezentowanie dorobku kulturalnego na terenie Polski i za...Rozwiń
Działalność kulturalna,edukacyjna i rekreacyjno-rozrywkowa na rzecz mieszkańców elbląga i regionu, - podejmowanie inicjatyw twórczych i wydawniczych, - wspieranie i promowanie lokalnych twórców, działaczy kultury, środowisk kulturotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw i talentów młodzieżowych, - przybliżanie i promowanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem państw członków unii europejskiej, - prezentowanie dorobku kulturalnego na terenie Polski i za granicami kraju. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 67.844,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.926,81 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.479,33 zł
Razem 85.250,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona