TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PARSĘTY

Białogard, Zachodniopomorskie, 1 Maja 18/355
KRS: 0000014865 , REGON: 330600196

Cele statutowe

1. Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki parsęty,naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wody. 2. Walka z kłusownictwem i trucicielami wody. 3. Organizowanie i popieranie czynnego wypoczynku,rekreacji (zawody wędkarskie,rajdy rowerowe,spływy kajakowe itp. ) 4. Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie,w szczególności wśród młodzieży. 5. Kształtowanie etyki wśród miłośników rzeki parsęty i wędkarstwa. 6. Działanie i wspieranie działań w kierunku z...Rozwiń
1. Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki parsęty,naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wody. 2. Walka z kłusownictwem i trucicielami wody. 3. Organizowanie i popieranie czynnego wypoczynku,rekreacji (zawody wędkarskie,rajdy rowerowe,spływy kajakowe itp. ) 4. Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie,w szczególności wśród młodzieży. 5. Kształtowanie etyki wśród miłośników rzeki parsęty i wędkarstwa. 6. Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących,zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.428,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.942,69 zł
Razem 37.371,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego