STOWARZYSZENIE "SOKÓŁ" W PRZYKONIE

Przykona, Wielkopolskie, Szkolna 7
KRS: 0000014706 , NIP: 6681818459 , REGON: 311112451

Cele statutowe

1. Rozwój gospodarczy gminy, powiatu oraz podregionu z zachowaniem warunków pełnej ochrony środowiska naturalnego. 2. Ochrona środowiska i tworzenie obiektów, które służyłyby ojczystej przyrodzie. 3. Przedsięwzięcia na rzecz turystyki i rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej. 4. Nadanie blasku miejscowościom, na rzecz których działa stowarzyszenie tak aby stały się one atrakcyjne i rozwijały się gospodarczo. 5. Dbałość o zasobność miejscowości określonych w ust 1. Między innymi poprzez zabiegi...Rozwiń
1. Rozwój gospodarczy gminy, powiatu oraz podregionu z zachowaniem warunków pełnej ochrony środowiska naturalnego. 2. Ochrona środowiska i tworzenie obiektów, które służyłyby ojczystej przyrodzie. 3. Przedsięwzięcia na rzecz turystyki i rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej. 4. Nadanie blasku miejscowościom, na rzecz których działa stowarzyszenie tak aby stały się one atrakcyjne i rozwijały się gospodarczo. 5. Dbałość o zasobność miejscowości określonych w ust 1. Między innymi poprzez zabiegi o pozyskanie zasileń finansowych lub pomocy rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz troska o ich najbardziej celowe wykorzystanie. 6. Utrzymywanie szerokich kontaktów z podmiotami Polskimi i zagranicznymi w celu wykorzystania ich doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań. 7. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i środowiska naturalnego, podnoszenia estetyki miejscowości oraz rozwoju bazy wypoczynkowej i turystycznej. 8. Pobudzanie inicjatywy społecznej w zakresie określonym w ust 4. 9. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką. 10. Propagowanie wśród młodzieży aktywnego udziału w ochronie dóbr kultury, środowiska naturalnego. 11. Wszechstronna promocja regionu wielkopolski wschodniej w kraju i za granicą. 12. Promowanie i popieranie osób działających w stowarzyszeniu oraz osób wspierających jego działalność. 13. Wspomaganie osób ze środowisk potrzebujących wsparcia mającego na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.418,97 zł
Razem 11.418,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego