SPOŁECZNY RUCH TRZEŹWOŚCI W PIERZCHNICY

Pierzchnica, Świętokrzyskie, Kard. S. Wyszyńskiego 5/1
KRS: 0000014317 , NIP: 6551478255 , REGON: 290846545

Cele statutowe

1/upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu, 2/stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa, 3/niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu, 4/pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików, 5/objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich, 6/walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków, 7/współdziałanie z organizacjami sportowymi, kulturaln...Rozwiń
1/upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu, 2/stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa, 3/niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu, 4/pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików, 5/objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich, 6/walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków, 7/współdziałanie z organizacjami sportowymi, kulturalnymi w propagowaniu idei trzeźwości, 8/ pomoc finansowa dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych, 9/ przeciwdziałanie agresji i przemocy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 57.890,61 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 57.890,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona