ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Hetmańska 28
KRS: 0000014250 , NIP: 5782496407 , REGON: 170187848

Cele statutowe

Zadaniami statutowymi Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych są: 1. Działania na rzecz os osób niepełnosprawnych. 2. Pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób bez pracy 4. Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 5. Działania na rzecz seniorów 6. Integrowanie społeczności lokalnej 7. Ochrona i promocj...Rozwiń
Zadaniami statutowymi Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych są: 1. Działania na rzecz os osób niepełnosprawnych. 2. Pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób bez pracy 4. Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 5. Działania na rzecz seniorów 6. Integrowanie społeczności lokalnej 7. Ochrona i promocja zdrowia 8. Propagowanie idei tolerancji i ochrony przw człowieka 9. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 10. Działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu 11. Wspieranie inicjatyw społecznych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.375.711,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,22 zł
Pozostałe 33.119,63 zł
Razem 3.408.831,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona