STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM OPIEKI "SENIOR"

Piotrowice, Zachodniopomorskie, Piotrowice 1
KRS: 0000013932 , NIP: 6711560363 , REGON: 330893100

Cele statutowe

- prowadzenie stacjonarnej, całodobowej opieki z zakwaterowaniem; - tworzenie warunków do wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej; - integrowanie organizacji osób znajdujących się w różnym stopniu sprawności psychicznej i fizycznej; - tworzenie form rozwoju wolontariatu; - nawiązywanie kontaktów z organizacjami społeczno-organizacyjnymi, władzami państwowymi, samorządami, firmami i osobami fizycznymi do prowadzenia i wspierania przedsięwzięć pomocowych; - wytwarzanie i gromadzenie środków...Rozwiń
- prowadzenie stacjonarnej, całodobowej opieki z zakwaterowaniem; - tworzenie warunków do wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej; - integrowanie organizacji osób znajdujących się w różnym stopniu sprawności psychicznej i fizycznej; - tworzenie form rozwoju wolontariatu; - nawiązywanie kontaktów z organizacjami społeczno-organizacyjnymi, władzami państwowymi, samorządami, firmami i osobami fizycznymi do prowadzenia i wspierania przedsięwzięć pomocowych; - wytwarzanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych przez członków Stowarzyszenia na pomoc Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.483,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.698.779,13 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 880,00 zł
Razem 2.712.143,03 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona