STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "INTEGRITAS" RODZINA - SZKOŁA - ŚRODOWISKO

Wałbrzych, Dolnośląskie, Poselska 7/4
KRS: 0000013743 , NIP: 8862566459 , REGON: 891129241

Cele statutowe

1. Wspieranie rodziny jako wspólnoty życia i miłości, będącym podstawowym środowiskiem wychowawczym. 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju rodziny. 3. Promocja i rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji wśród rodziców oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w tym nauczycieli. 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej rodziny. 5. Zabieganie o regulacje organizacyjno-prawne...Rozwiń
1. Wspieranie rodziny jako wspólnoty życia i miłości, będącym podstawowym środowiskiem wychowawczym. 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju rodziny. 3. Promocja i rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji wśród rodziców oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w tym nauczycieli. 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej rodziny. 5. Zabieganie o regulacje organizacyjno-prawne i systemowe na rzecz rodziny, jej wszechstronnego rozwoju i ochrony przed zagrożeniami. 6. Przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny, takim jak: a. Uzależnienia - alkoholizm, narkomania itp. , b. Przemoc i agresja, c. Grupy destrukcyjne, d. Rozpad rodziny. 7. Budowanie środowiska wokół spraw związanych ze społecznym funkcjonowaniem rodziny i jej autonomią. 8. Kształtowanie tożsamości rodzinnej, regionalnej i narodowej poprzez rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią, walorami przyrodniczo-turystycznymi, wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 36.889,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 36.889,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego