KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wojnowice, Dolnośląskie, Zamkowa 2
KRS: 0000013264 , NIP: 8971661731 , REGON: 932665258

Cele statutowe

Celem Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest działalność́ edukacyjna, kulturalna i naukowa w zakresie: 1) zbliżenia między narodami Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz innych krajów; 2) kształcenia w Polsce młodych ludzi z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz innych krajów; 3) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i myślenia o państwie jako „dobru wspólnym”; 4) rozpowszechniania idei samorządności i...Rozwiń
Celem Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest działalność́ edukacyjna, kulturalna i naukowa w zakresie: 1) zbliżenia między narodami Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz innych krajów; 2) kształcenia w Polsce młodych ludzi z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz innych krajów; 3) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i myślenia o państwie jako „dobru wspólnym”; 4) rozpowszechniania idei samorządności i samorządu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych krajach; 5) sprzyjania rozkwitowi kultury i nauki; 6) upowszechniania sztuk pięknych; 7) działalności naukowo-badawczej; 8) działań na rzecz integracji europejskiej; 9) wspierania międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości; 10) upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 11) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.022.456,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 714.903,02 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 11.019,24 zł
Pozostałe 194.082,95 zł
Razem 2.942.461,58 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona