SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIATOWEGO NR 102

Warszawa, Mazowieckie, Głogowa 2B
KRS: 0000012875 , NIP: 5212467633 , REGON: 012138568
star star

Cele statutowe

Zgodnie z art. 7 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego celem organizacji jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży. Organizacja podejmuje działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, w tym prowadzi zespół szkół i pozaszkolną placówkę. Inspiruje, wspiera i patronuje szkołom oraz pozaszkolnej placówce. Organizuje wypo...Rozwiń
Zgodnie z art. 7 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego celem organizacji jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży. Organizacja podejmuje działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, w tym prowadzi zespół szkół i pozaszkolną placówkę. Inspiruje, wspiera i patronuje szkołom oraz pozaszkolnej placówce. Organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.554,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.116.889,40 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 53.828,81 zł
Razem 1.181.272,91 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona