STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA"

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Połczyńska 3
KRS: 0000012365 , NIP: 9532410401 , REGON: 092971315
star star star star star

Cele statutowe

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest: a. zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach nieletnich takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne b. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych c. upowszechnienie wzorców i postaw akceptowanych społecznie d. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych e. zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych f. gromadzenie środków finansowych i materialn...Rozwiń
Celem ogólnym Stowarzyszenia jest: a. zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach nieletnich takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne b. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych c. upowszechnienie wzorców i postaw akceptowanych społecznie d. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych e. zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych f. gromadzenie środków finansowych i materialnych na działalność statutową g. działalność charytatywna dla dzieci i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych h. działalność kulturalna i rozrywkowa i. działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego j. działalność sportowa i ekologiczna k. działalność na rzecz seniorów l. działalność turystyczno-rekreacyjna m. prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 105.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 232.824,47 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 124.554,22 zł
Razem 462.378,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona