STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNE MIASTO" W ŻORACH

Żory, Śląskie, Moniuszki 19/12
KRS: 0000011673 , NIP: 6511577560 , REGON: 276909245
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest realizacja działań w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.841,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.841,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego