STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH "ŚWIATŁO I CIENIE"

Gdańsk, Pomorskie, Kartuska 175
KRS: 0000011595 , NIP: 5842412415 , REGON: 192102094

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna, w tym rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu tych szans i osób. 2. Działalność charytatywna. 3. Ochrona i promocja zdrowia. 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 5. Działalność na rzecz osób starszych. 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 8. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży. 9. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 10. Przeciwdziała...Rozwiń
1. Pomoc społeczna, w tym rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu tych szans i osób. 2. Działalność charytatywna. 3. Ochrona i promocja zdrowia. 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 5. Działalność na rzecz osób starszych. 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 8. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży. 9. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 11. Promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 398.889,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 20.238,08 zł
Razem 419.127,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona