POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Kielce, Świętokrzyskie, Prezydenta Stefana Artwińskiego 3C
KRS: 0000011478 , NIP: 9591377473 , REGON: 291116524

Cele statutowe

1)reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych, 2)współpraca z ministrem zdrowia oraz Polskim towarzystwem diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom, 3)organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontro...Rozwiń
1)reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych, 2)współpraca z ministrem zdrowia oraz Polskim towarzystwem diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom, 3)organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli, 4)integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo programowe, 5)udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków, 6)dbanie o rozwój stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 58.446,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 134,47 zł
Razem 58.581,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona