ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO

Łódź, Łódzkie, Kopcińskiego 1/3
KRS: 0000011409 , NIP: 7251755053 , REGON: 472256573

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia są: 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2. Działalność charytatywna, 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 5. Działalność w zakresie nauki, edukcji, oświaty i wychowania, 6. Działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 7. D...Rozwiń
Celami stowarzyszenia są: 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2. Działalność charytatywna, 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 5. Działalność w zakresie nauki, edukcji, oświaty i wychowania, 6. Działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 7. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 10. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 11. Promocja i organizacja wolontariatu, zgodnie z wychowawczą ideą i założeniami pedagogicznymi św. Jana bosko założyciela towarzystwa salezjańskiego i przyjętymi na ich podstawie założeniami wychowawczymi i programem pedagogicznym oratorium. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.645,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.645,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego