SULECHOWSKIE STOWARZYSZENIE " AMAZONEK "

Sulechów, Lubuskie, Licealna 18 A
KRS: 0000011196 , NIP: 9730728291 , REGON: 977914730

Cele statutowe

1. Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej niepełnosprawnych kobiet "Dotkniętych" rakiem piersi. 2. Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny. 3. Udzielanie pomocy niepełnosprawnym kobietom "Dotkniętych" rakiem piersi. 4. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin oraz kobiet po leczeniu raka piersi. 5. Informowanie społeczństwa o problematyce chorób nowotworowych. 6. Pomoc rodzinom z problemami onkolog...Rozwiń
1. Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej niepełnosprawnych kobiet "Dotkniętych" rakiem piersi. 2. Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny. 3. Udzielanie pomocy niepełnosprawnym kobietom "Dotkniętych" rakiem piersi. 4. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin oraz kobiet po leczeniu raka piersi. 5. Informowanie społeczństwa o problematyce chorób nowotworowych. 6. Pomoc rodzinom z problemami onkologicznymi i problemami członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. 7. Integracja kobiet "Dotkniętych" rakiem piersi. 8. Integracja członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną. 9. Promocja zdrowia Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.409,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 31.409,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona