KLUB SPORTOWY "TEMPO"

Cmolas, Podkarpackie, Cmolas 630A
KRS: 0000010212 , NIP: 8141535109 , REGON: 690396549
star star star star

Cele statutowe

Celem działania klubu jest: 1. Organizowanie sportu kwalifikowanego na terenie swego działania. 2. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej wsród członków klubu, załóg pracowniczych zakładów patronackich oraz zaqbezpieczenie bazy do uprawiania sportu masowego 3. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 68.798,26 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 68.798,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona