STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH "PIĄTKA DZIECIOM"

Tychy, Śląskie, Jana Barona 30/209
KRS: 0000009415 , NIP: 6462438610 , REGON: 276623230
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działanie polegające na stworzeniu najkorzystniejszych warunków do wspierania wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego poprzez: 1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie w życiu dorosłym ról społecznych i zawodowych 2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 3. Promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez młod...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest działanie polegające na stworzeniu najkorzystniejszych warunków do wspierania wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego poprzez: 1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie w życiu dorosłym ról społecznych i zawodowych 2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 3. Promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez młodzież i do niej skierowanej 4. Rozwijanie samodzielności i przedsiębiorczości opartej na współpracy z innymi 5. Działalność charytatywną w szczególności prowadzoną w mieście tychy 6. Rozwijanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku do drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 8. Upowszechnienie postaw proeuropejskich wśród młodzieży Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.364,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 990,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 7.354,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego