ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOMOWE" IM. ŚW. PAWŁA

Zielona Góra, Lubuskie, Zyty 26
KRS: 0000009290 , NIP: 9291721587 , REGON: 970566762

Cele statutowe

- udzielanie osobą ciężko chorym w ostatnim okresie opieki medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej przystosowanej do potrzeb tych chorych w ich domach, - wspomaganie i edukacja rodzin podopiecznych w okresie osierocenia, - udzielanie pomocy rodzinom tych chorych, - jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie pomocy osobą ciężko chorym u kresu ich życia, - ścisła współpraca z ośrodkami hospicyjnymi stacjonarnymi jak i domowymi, - współpraca z NZOZ-ami, - współprac...Rozwiń
- udzielanie osobą ciężko chorym w ostatnim okresie opieki medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej przystosowanej do potrzeb tych chorych w ich domach, - wspomaganie i edukacja rodzin podopiecznych w okresie osierocenia, - udzielanie pomocy rodzinom tych chorych, - jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie pomocy osobą ciężko chorym u kresu ich życia, - ścisła współpraca z ośrodkami hospicyjnymi stacjonarnymi jak i domowymi, - współpraca z NZOZ-ami, - współpraca z lokalnymi samorządami Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 264.189,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,43 zł
Pozostałe 418.160,90 zł
Razem 682.350,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku