TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL

Zambrów, Podlaskie, Fabryczna 3/207
KRS: 0000009284 , NIP: 7231511678 , REGON: 451093541

Cele statutowe

Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa powiatu zambrowskiego a w szczególności: 1. Wspieranie działalności placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej, 2. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez: a) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej, b) pomoc w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny szpitala i indywidualnych ofiar wypadków, 3. Prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych mających na celu ochronę zd...Rozwiń
Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa powiatu zambrowskiego a w szczególności: 1. Wspieranie działalności placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej, 2. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez: a) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej, b) pomoc w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny szpitala i indywidualnych ofiar wypadków, 3. Prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych mających na celu ochronę zdrowia, 4. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, 5. Popieranie rozwoju ratownictwa medycznego, 6. Wspieranie ochrony zdrowia i promocja zdrowia, 7. Działalność publiczna edukacyjna na rzecz zmniejszenia zagrożenia życia i zdrowia w ruchu drogowym, 8. Wspieranie inicjatyw społecznych w w/w zakresie, 9. Promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.249,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 7.249,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego