STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W ŻORACH

Żory, Śląskie, Osiedle 700-Lecia Żor Pu-17
KRS: 0000008331 , NIP: 6511576336 , REGON: 276977459
star star star star

Cele statutowe

A) pomoc chorym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży i ich rodzinom; B) pomoc dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, zagrożonych patologią społeczną oraz z rodzin dysfunkcyjnych; C) wspieranie rodzin będących w sytuacji kryzysowej; D) wyrównywanie szans dzieci i ich rodzin, dyskryminowanych społecznie; E) zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych czy wykluczonych z powodu inności; F) integrowanie młodzieży niepełnosprawnej z ich sprawnymi zdrowymi rówieśnikami; G) wspomaganie harm...Rozwiń
A) pomoc chorym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży i ich rodzinom; B) pomoc dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, zagrożonych patologią społeczną oraz z rodzin dysfunkcyjnych; C) wspieranie rodzin będących w sytuacji kryzysowej; D) wyrównywanie szans dzieci i ich rodzin, dyskryminowanych społecznie; E) zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych czy wykluczonych z powodu inności; F) integrowanie młodzieży niepełnosprawnej z ich sprawnymi zdrowymi rówieśnikami; G) wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży; H) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; I) rozwijanie potrzeb w dziedzinie kultury, tradycji; J) wspieranie środowisk zawodowych, instytucji oraz organizacji społecznych świadczących pomoc edukacyjną, zdrowotną, psychologiczną i socjalną dzieciom i rodzinom; K) promowanie wolontariatu; L) tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego gromadzeniu środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia, pochodzących ze źródeł określonych w statucie stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 59.699,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 61,24 zł
Razem 59.760,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona