POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OSTRÓDZIE

Ostróda, Warmińsko-mazurskie, Grunwaldzka 19 A
KRS: 0000007981 , NIP: 7411486410 , REGON: 510402175
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualna, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Misją Stowarzyszenia jest: • dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualna , ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie, • wspieranie rodzin...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualna, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Misją Stowarzyszenia jest: • dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualna , ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie, • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualna we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.791,25 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 164.894,94 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 13.285.490,98 zł
Razem 13.481.177,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona