WOJEWÓDZKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

Katowice, Śląskie, Gliwicka 150
KRS: 0000006588 , NIP: 6341426944 , REGON: 000744835

Cele statutowe

Cele stowarzyszenia to: -wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób wymienionych w par.4 -działalność na rzecz sportu kwalifikowanego -integracja społeczna -pobudzenie i rozwijanie zainteresowań do grupowej samopomocy oraz wyrównywania szans w życiu osobistym i społecznym -objęcie swą działalnością jak najszerszego kręgu...Rozwiń
Cele stowarzyszenia to: -wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób wymienionych w par.4 -działalność na rzecz sportu kwalifikowanego -integracja społeczna -pobudzenie i rozwijanie zainteresowań do grupowej samopomocy oraz wyrównywania szans w życiu osobistym i społecznym -objęcie swą działalnością jak najszerszego kręgu osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.300.876,28 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.300.876,28 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona