SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "DROMADER"

Sosnowiec, Śląskie, Słowackiego 58
KRS: 0000006105 , NIP: 6442899182 , REGON: 271968929

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,narkotyków,środków psychotropowych i psychoaktywnych,działanie na rzecz moralnego i psychicznego uzdrowienia rodzinyoraz realizowanie zadań w zakresie: 1. Pomocy społecznej ,w tym pomocy rodziniom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i dotkniętym przemocą oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2. Udzielanie pomocy organ...Rozwiń
Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,narkotyków,środków psychotropowych i psychoaktywnych,działanie na rzecz moralnego i psychicznego uzdrowienia rodzinyoraz realizowanie zadań w zakresie: 1. Pomocy społecznej ,w tym pomocy rodziniom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i dotkniętym przemocą oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu członków stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu,narkotyków ,środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych oraz problemów związanych z zespołem uzależnień. 3. Dążenie do trwałej abstynencji członków stowarzyszenia,niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu normalnych relacji i właściwej postawy w stosunkach z najbliższym otoczeniem,w rodzinie,zakładzie pracy,czy środowisku. 4. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa oraz pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia. 5. Promocja i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego i trzeźwego stylu życia bez alkoholu,narkotyków,środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz uświadamianie zagrożenia jakie niesie za sobą ich używanie. 6. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,nadużywania narkotyków,środków psychotropowych i innych środków psychoaktywnych . 7. Ochrona i promocja zdrowia. Realizacja zadań z zakresu zdrowia psychicznego. 8. Działalność charytatywna 9. Promocja i organizacja wolontariatu-pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym: a)pomoc przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży b)pomoc dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie. Dalsze cele określone w § 9 statutu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 72.779,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 9.573,46 zł
Razem 82.353,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona