TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA

Nałęczów, Lubelskie, 1-Go Maja 18/30
KRS: 0000005648 , NIP: 7162458307 , REGON: 000807910
star star star star

Cele statutowe

Zadaniem Towarzystwa jest: 1. Pobudzanie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do rozwoju Nałęczowa pod względem ogólnokulturalnym, leczniczym, wypoczynkowym i społeczno-gospodarczym. 2. Pogłębianie w społeczeństwie wiedzy o dawnym i dzisiejszym Nałęczowie i popularyzowanie postaci, znacząco związanych z jego historią. 3. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi o podobnym charakterze i innych zaprzyjaźnionych z Nałęczowem miastach. 4. Prowadzenie pracy kulturalno-oświatowe...Rozwiń
Zadaniem Towarzystwa jest: 1. Pobudzanie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do rozwoju Nałęczowa pod względem ogólnokulturalnym, leczniczym, wypoczynkowym i społeczno-gospodarczym. 2. Pogłębianie w społeczeństwie wiedzy o dawnym i dzisiejszym Nałęczowie i popularyzowanie postaci, znacząco związanych z jego historią. 3. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi o podobnym charakterze i innych zaprzyjaźnionych z Nałęczowem miastach. 4. Prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej. 5. Troszczenie się o piękno Nałęczowa i okolic. 6. Ułatwianie i uprzyjemnianie kuracjuszom i innym przebywający w celach leczniczych i wypoczynkowych pobytu w uzdrowisku. 7. Rozwijanie troski o mienie społeczne. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 495.217,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 206,16 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 495.424,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona