"STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY"

Kozy, Śląskie, Krakowska 2
KRS: 0000005037 , NIP: 9372350468 , REGON: 072737813
star

Cele statutowe

1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju gminy kozy. 2. Tworzenie warunków dla jej rozwoju. 3. Pomoc i rozpowszechnianie wśród społeczności praktycznej informacji z dziedziny przedsiębiorczości. 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, rodziny, producentów przedsiębiorców oraz całe społeczeństwo. 5. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce. 6. Propagowanie...Rozwiń
1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju gminy kozy. 2. Tworzenie warunków dla jej rozwoju. 3. Pomoc i rozpowszechnianie wśród społeczności praktycznej informacji z dziedziny przedsiębiorczości. 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, rodziny, producentów przedsiębiorców oraz całe społeczeństwo. 5. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce. 6. Propagowanie walorów naszej gminy. 7. Szerzenie świadomości ekologicznej. 8. Propagowanie zdrowego stylu życia. 9. Edukacja tolerancji i poszanowania odrębności światopoglądowej i kulturowej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.241,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 7.270,00 zł
Razem 9.511,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona