STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE "FENIX"

Łódź, Łódzkie, Biedronkowa 17/39
KRS: 0000004836 , NIP: 7292253058 , REGON: 471567940
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1. Przeciwdziałanie skutkom patologii wychowania dzieci. 2. Praca z młodzieżą i dorosłymi nad kształtowaniem właściwych postaw społecznych. 3. Działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka. 4. Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Promocja aktywności zawodowej młodzieży. 6. Wyrównywanie szans zatrudnienia grup społecznych, doświadczających nierówności ze względu na brak kwalifikacji i niski poziom wykształcenia oraz zapewnienie ich udziału w ro...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1. Przeciwdziałanie skutkom patologii wychowania dzieci. 2. Praca z młodzieżą i dorosłymi nad kształtowaniem właściwych postaw społecznych. 3. Działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka. 4. Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Promocja aktywności zawodowej młodzieży. 6. Wyrównywanie szans zatrudnienia grup społecznych, doświadczających nierówności ze względu na brak kwalifikacji i niski poziom wykształcenia oraz zapewnienie ich udziału w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 7. Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji bądź nierówności. 8. Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 9. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 10. Promocja kształcenia przez całe życie. 11. Promowanie zdrowia i tworzenie zdrowego środowiska. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 628,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 628,52 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego