STOWARZYSZENIE PERSONA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

RACIBÓRZ, Śląskie, KAROLA MIARKI 7
KRS: 0000004540 , NIP: 6391776646 , REGON: 277487444

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia PERSONA jest realizacja Deklaracji Programowej, a mianowicie: 1. Wspieranie i organizowanie dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności zwłaszcza zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo zróżnicowanych form oparcia społecznego. 2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym bezinteresownej pomocy w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczności ludzi zdrowych. 3....Rozwiń
Celem Stowarzyszenia PERSONA jest realizacja Deklaracji Programowej, a mianowicie: 1. Wspieranie i organizowanie dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności zwłaszcza zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo zróżnicowanych form oparcia społecznego. 2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym bezinteresownej pomocy w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczności ludzi zdrowych. 3. Aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4. Upowszechnianie zachowań tolerancyjnych wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo, zapobieganie ich marginalizacji i stygmatyzowaniu. 5. Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii dzieci i młodzieży, zagrożonej demoralizacją, uzależnieniami,zaburzonym rozwojem osobowości i dysfunkcjami rozwojowymi. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka. 6. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym długotrwałym bezrobociem, chorobą lub starością. 7. Organizowanie specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysu, przemocy, mobbingu, bezrobocia i bezdomności. 8. Rozwijanie w społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń zdrowia psychicznego i sposobów jego ochrony. 9. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej 10. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze działania. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.077.199,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.077.199,58 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona